ترجمه همزمان در مراسم همایش و سمینار

   

  در همایش ها و سمینار هایی که شرکت کنندگان و یا سخنرانان خارجی در آنها شرکت می کنند از ترجمه همزمان برای انتقال مطالب از زبانی به زبان دیگر استفاده می شود .

  در ترجمه همزمان از مترجمین متخصص و با تجربه ای استفاده می شود که توانایی های ذیل را داشته باشد .

  *تسلط کامل بر زبان مورد نظر و همچنین زبانی که می خواهد مطالب را با آن ترجمه کنند به طوری که با اصطلاحات تخصصی دو زبان حداقل آشنایی را داشته باشند .

  *توانایی درک صحیح مطالب در کمترین زمان و ترجمه بی کم و کاست مطالب به زبان دیگر

  *آشنایی نسبی با موضوع همایش یا سمیناری که می خواهند مطالب گفته شده در آن را به زبانی دیگر ترجمه کنند .

  دستگاه ترجمه همزمان به دو نوع تک زبانه و چند زبانه تقسیم می شود که برای انتقال صدای مترجم یا مترجمین به مخاطبین استفاده می گردد .

  در استفاده از این سیستم صدای سخنران از طریق هدفون به مترجمینی که هر یک در یک اتاق ایزوله که کاملا عایق صوتی می باشد می رسد و مترجمین صحبت های سخنران را به صورت همزمان برای مهمان های داخل سالن ترجمه کرده و مهمان ها از طریق هدفون هایی که از قبل در اختیارشان گذاشته شده است به ترجمه گوش می دهند .

  بنابراین هر چه تعداد سخنرانانی که به زبانهای مختلف صحبت می کنند و یا مدعوینی که از کشورهای مختلف در همایش یا سمینار شرکت می کنند به تعداد اتاق های مترجمی و مترجم های بیشتری نیاز است و همچنین دستگاه های ترجمه همزمان و ادوات همراه به تعداد مورد نیاز باید پیش بینی شود .