ترجمه همزمان در همایش و سمینار

  در برگزاری همایش ها و سمینار هایی که در سطح بین المللی اجرا می شوند، وجود مترجمین همزمان اجباری است. طبیعتا درمیان شرکت کنندگان و یا سخنرانان، افراد خارجی نیز حضور دارند؛ بنابراین برای انتقال مفاهیم و موضوعات مطرح شده به آن ها، از ترجمه همزمان از زبانی به زبان دیگر استفاده می شود . در برخی از همایش ها و سمینارها مترجم ها به زبان های مختلف انگلیسی، آلمانی، عربی، فارسی و … حضور دارند و در برخی دیگر ممکن است فقط به یک مترجم وجود داشته باشد.

  در ترجمه همزمان باید از مترجم همزمان متخصص و با تجربه ای استفاده شود که حداقل توانایی های ذیل را داشته باشند:

  1. داشتن تسلط کامل بر زبان مورد نظر و همچنین زبانی که می خواهند مطالب را با آن ترجمه کنند. به طوری که بااصطلاحات تخصصی هر دو زبان حداقل آشنایی را داشته باشند.
  2. توانایی درک کردن صحیح مطالب در کم ترین زمان و ترجمه بی کم و کاست آن ها به زبان دیگر و همچنین انتقال سریع آن به شنوندگان
  3. داشتن آشنایی نسبی با موضوع همایش یا سمیناری که می خواهند مطالب گفته شده در آن را به زبانی دیگر ترجمه کنند .این موضوع امتیاز مثبتی برای مترجم است؛ چرا که راحت تر می تواند با موضوع همایش ارتباط برقرار کرده و در سرعت انتقال وی نیز موثر است.

  دستگاه ترجمه همزمان به دو نوع تک زبانه و چند زبانه تقسیم می شود که برای انتقال صدای مترجم یا مترجمین به مخاطبین استفاده می گردد .

  مترجم همزمان

  در استفاده از این سیستم صدای سخنران از طریق هدفون به مترجمینی که هر یک در اتاقی ایزوله که کاملا عایق صوتی هستند می رسد و مترجمین صحبت های سخنران را به صورت همزمان برای مهمان های داخل سالن ترجمه کرده و مهمان ها از طریق هدفون هایی که از قبل در اختیارشان گذاشته شده است به ترجمه گوش می دهند .

  بنابراین هر چه تعداد سخنرانانی که به زبان های مختلف صحبت می کنند و یا مدعوینی که از کشورهای مختلف در همایش یا سمینار شرکت می کنند به تعداد اتاق های مترجمی و مترجم های بیشتری نیاز است و همچنین دستگاه های ترجمه همزمان و ادوات همراه به تعداد مورد نیاز باید پیش بینی شود .

  برای استفاده از ترجمه همزمان در سمینار و یا همایش با با شماره 66934353 021 تماس بگیرید و یا روی دکمه زیر کلیک کنید.

  ژیک