سالن برگزاری همایش و سمینار

    فضاهایی که در آنها همایش و سمینار برگزار میشود تاثیر زیادی بروی مشتریان و مدیران و متخصصین مدعو دارد.

    قسمت پذیرش و ورودی سالن ، فضاهایی که مدعوین در آن قبل ، حین و یا بعد از همایش یا سمینار پذیرایی می شوند و همچنین فضاهای خدماتی همایش و سمینار اعم از کافی شاپ یا رستوران – فروشگاههای مجلات و اقلام متناسب با موضوعیت سمینار یا همایش و در نهایت فضاهای بهداشتی و سرویسها می بایست مورد توجه قرار بگیرد .

    وسعت سالن همایش و سمینار متناسب با تعداد افراد ، شیب و شکل هندسی سالن ، نحوه چیدمان سالن ، نوع مبلمان به کار رفته ، نورپردازی با زوایای مناسب ، استفاده از سیستم های صوتی با تکنولوژی روز نیز  از موارد مهمی هستند که باید به آنها در برگزاری همایش و سمینار توجه خاص شود

    موارد فوق باعث می شود که مهمانان در طول اجرای همایش و سمینار احساس راحتی داشته و به طور کامل بروی موضوع مد نظر مطرح شده تمرکز داشته باشند .

    و در نهایت حداکثر نتیجه لازم از برگزاری همایش یا سمینار در جهت اهداف مشخص شده دریافت گردد .