سیستم صوت در برگزاری همایش و سمینار

     

    کارایی داخلی یک سالن همایش و سمینار با پخش مناسب صدای سخنران و یا عوامل اجرای برنامه ارزیابی می گردد . قطعا مهمان ها و شرکت کنندگان از حضور در مراسم دریافت صدای عالی و بدون کم و کاست را انتظار دارند ، بنابراین توجه به اکوستیک سالن در کنار سیستم های پخش صوت امری ضروری می باشد .

    مهمترین هدف مدعوین درک کامل صحبت ها و اتفاقات جاری در مراسم می باشد ، لذا باید سیستم های صوتی طوری طراحی شوند که صدای متناسب به گوش تمام حضار برسد .

    هر گونه ناهماهنگی در سیستم های پخش صوتی سالن ها ایجاد بی نظمی در مراسم نموده و باعث می شود نظم جلسه بر هم خورده و تمرکز حضار از روی مطالب عنوان شده پرت شود .

    لذا قبل از اجرای مراسم همایش و یا مراسم سمینار حتما از سیستم های صوتی سالن تست به عمل آورید و اکوستیک سالن را چک نمایید .