فیلم برداری و عکاسی در همایش و سمینار

    گروه فیلمبرداری و عکاسی که برای مراسم انتخاب می شود باید حرفه ای و آشنا به اصول کار باشند زیرا اکثر فیلم ها و عکس های گرفته شده در طول مراسم در آینده جنبه تبلیغاتی و رسانه ای برای برگزار کنندگان خواهد داشت .

    استفاده از چند دوربین فیلمبرداری و عکاسی باعث می شود که هیچ یک از لحظات مهم مراسم را از دست ندهید مخصوصا اگر مدعوین خاصی را دعوت کرده اید که صاحب چهره و سرشناس می باشند ، یک دوربین را به صورت اختصاصی برای ثبت لحظه ورود آنها به مراسم تا نشستن در جایگاه مخصوص و همچنین در حین برگزاری مراسم و در پایان از لحظه خداحافظی و خروج قرار دهید.

    لازم است نکات ذیل را به گروهی که مسئولیت عکاسی و فیلمبرداری همایش و سمینار را بر عهده دارند یاداوری نمائید …

    *حتی الامکان در زمان اجرای مراسم از عکسبرداری با فلاش خودداری نمایند. فلش زدن مکرر دوربین ها حضار و مخصوصا سخنران ها و کسانی را که روی صحنه در حال صحبت کردن و یا اجرای مراسم خاصی هستند اذیت نموده و تمرکز آنها را از موضوع خارج می نماید.

    همچنین تاثیر زیادی روی پایین آمدن کیفیت تصویر فیلم می گذارد و باعث می شود خروجی فیلم اصلا مناسب برای استفاده تبلیغات مجموعه نباشد .