قاری همایش و سمینار

  بنا بر اعتقادات مسلمانان تمامی کارها باید با نام خداوند آغاز و شروع شود. بنا به همین اعتقاد است که در تمامی مراسم رسمی و مهم در آغاز آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت شده و بعد به ادامه کار می پردازند.

  اما در همه مراسم و امور از جمله برگزاری همایش و سمینار باید در انتخاب قاری دقت و توجه خاصی داشت. از جمله توانایی هایی که باید روی آن ها دقت کرد، صوت و لحن زیبا و البته توجه به پوشش مناسب و رسمی ایشان است. یکی دیگر از مواردی که کمتر در همایش ها و سمینارها به آن توجه می شود، سوره و آیات انتخابی قاری است. در صورت امکان باید موضوع مطرح شده در سمینار و همایش با آیاتی که توسط قاری قرائت می شوند هم سو، منطبق و هماهنگ باشد.

  قاری

  این امر کمک شایانی به انتقال مفاهیم مورد نظر در برگزاری همایش و سمینار می نماید و باعث می شود مدعوین با دقت بیشتر و جدیت بالاتری مطالب عنوان شده را پیگیری نمایند.

  یکی از نکات مهم این است که بعد از تلاوت آیات قرائت شده، قاری باید معانی آیات را و مفاهیم آن ها را برای حاضرین بیان نماید تا ارتباط بین معانی و موضوع همایش و سمینار با آیات تلاوت شده برای حاضرین و مهمانان تشریح شود.

  برای تسهیل این امر می توانید از کتاب آیات و مناسب ها به قلم حسین داریزین استفاده نمائید.