مجری در مراسم همایش و سمینار

  در همایش و سمینار مجری توانمند حضوری موثر و نتیجه بخش دارد. وی می تواند با کنترل کردن زمان، نظم را در طول برگزاری همایش و سمینار برقرار کند. اما مجری توانمند چه ویژگی هایی دارد و برگزار کننده همایش و سمینار برای بخش اجرای مراسم باید روی کدام ویژگی های مجری تاکید ببیشتری داشته باشد؟

  یک مجری خوب با داشتن ظاهری آراسته، مرتب و متناسب با مراسم می تواند نگاه حضار را به خود جلب کند. از آن جایی که مجری اولین شخصی هست که حاضرین و شرکت کنندگان در همایش و سمینار با وی روبرو می شوند، باید از ظاهر و پوششی جذاب برخوردار باشد. خوش پوش بودن مجری سبب می شود که مخاطب ناخودآگاه اولین امتیاز مثبت را به برگزار کننده همایش بدهد.

  وی علاوه بر خوش پوش بودن، باید چهره جذاب و دلنشین، صدای رسا و گیرا و البته گوش نوازی نیز داشته باشد تا بتواند در همان ابتدا نظر حضار را جلب کرده و ارتباطی گرم و صمیمی را با حضار برقرار کند.

  یکی دیگر از ویژگی هایی که برای مجری ضروری است، توانایی برقراری ارتباط موثر با مهمانان و حاضرین در همایش و سمینار است. وی باید بتواند در عین حال که بسیار منطقی، رسمی و جدی است، در مواقع لزوم نیز با طنازی و شوخی های لطیف و جذاب نظر مخاطب و حاضرین در همایش و سمینار را نیز معطوف به خود نماید. همچنین وی باید بتواند از حالت خشک و رسمی بودن مراسم کمی کاسته و  آن را تلطیف گرداند.

  مجری همایش

  دانش و بار علمی مجری نیز از دیدگاه مخاطبین بسیار دقیق و موشکافانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی باید از دانش و اطلاعات عمومی بالا و قوی برخوردار باشد.بر شرایط روز و حاکم بر جامعه تلسط کافی داشته باشد. اطلاعات کامل درباره موضوع مربوط به همایش وسمینار و همچنین اطلاعاتی کلی راجع به اموری که مرتبط با موضوع سمینار و همایش هستند داشته باشد.

  مجری همایش و سمینار باید قبل از اجرای مراسم درباره موضوع مراسم تحقیقات کلی داشته باشد و بداند که با چه طیفی از مخاطبان در برنامه رو به رو خواهد شد تا بتواند به تناسب نوع مخاطبین و هدف برنامه، شیوه مدیریت همایش و یا سمینار و اجرای آن را برنامه ریزی نماید.

  همانطور که در بالا اشاره شد، مجری باید از دانش عمومی وسیع و دانش تخصصی در حد رفع نیازهای اجرا برخوردار باشد و بتواند تعاملی عالی با مخطبان خود برقرار نماید. با این شیوه وی می تواند آن ها را در برنامه نگه داشته و نگذارد در یک محیط بسته مثل سالن و وجود برنامه های متناوب و بعضا تکراری مدعوین احساس خستگی و کسالت نمایند.

  برای داشتن یک مجری درجه یک و مطرح در مراسم سمینار و همایش تان می توانید با شماره 66934353 021 تماس حاصل نمایید.