مجری در مراسم همایش و سمینار

    یک مجری خوب می بایست ظاهری آراسته و متناسب با مراسم در حال برگزاری داشته باشد و با توجه به اینکه اولین شخصی است که در مراسم با مهمان ها روبه رو می شود باید از پوششی جذاب برخوردار باشد .

    و همچنین دارای چهره جذاب و دلنشین و صدای رسا و گوش نواز باشد تا بتواند در همان ابتدا نظر حضار را جلب کرده و ارتباط گرم و صمیمی را با حضار برقرار کند .

    از ویژگی های ضروری یک مجری برقراری ارتباط موثر با مدعوین در همایش یا سمینار می باشد . لازم است که مجری قبل از اجرای مراسم درباره موضوع مراسم تحقیقات کلی داشته باشد و بداند که با چه طیفی از مخاطبان در برنامه رو به رو خواهد شد تا بتواند به تناسب نوع مخاطبین و هدف برنامه ، شیوه مدیریت برنامه و اجرای آن را برنامه ریزی نماید .

    مجری باید از دانش عمومی وسیع و دانش تخصصی در حد رفع نیازهای اجرا برخوردار باشد و بتواند تعاملی عالی با مخطبان خود برقرار نماید و آنها را در برنامه نگه داشته و نگذارد در یک محیط بسته مثل سالن و برنامه های متناوب و بعضا تکراری مدعوین احساس خستگی نمایند .