نورپردازی همایش و سمینار

  طراحی و تنظیم سالن های همایش و سمینار باید با توجه به ارتفاع سقف و وسعت سالن انجام گرفته و نور متناسب و یکسانی را در همه جای سالن بدون سایه اندازی ایجاد کند .
  قسمت های مختلف سالن نیاز به نورپردازی متفاوتی دارند و در هر قسمت باید نکات خاص مربوط به آن رعایت شود .
  نور پردازی سن و سالن باید به گونه ای باشد که عواملی که بر روی صحنه قرار می گیرند و یا مجری و سخنرانانی که بر روی صحنه حضور پیدا می کنند به خوبی دیده شوند و نقاط تاریکی در جایگاهی که قرار دارند نباشد و فضای دسترسی مثل راهروهایی که به سالن ختم می شوند و یا فضاهای عمومی مانند سرویس های بهداشتی باید از نور کافی در طول اجرای مراسم برخوردار باشند تا مدعوین در هنگام استفاده دچار مشکل نگردند .
  نورافکن ها و چراغ ها و سایر ادواتی که برای نورپردازی از آنها استفاده می شوند نباید در دیزاین سالن ناهماهنگی ایجاد نمایند هر چقدر که بتوانیم از نورهای مخفی و غیر مستقیم در نورپردازی سالن ها استفاده کنیم در زیبا سازی فضا موفق تر خواهیم بود و تاثیر بسیار مثبتی در دیزاین حرفه ای سالن همایش یا سمینار خواهد داشت .
  در صورتی که مدعوین در حین اجرای مراسم نیاز به یادداشت و یا نت برداری دارند باید تنظیم نورهای موضعی و یا نور کلی سالن به گونه ای باشد که هیچ گونه سایه اندازی بر رویی میز ها نباشد و میهمان ها با خاطری آسوده مطالب مورد نیاز خود را یادداشت نمایند .
  توجه به نورپردازی تبلیغات محیطی داخل سالن نیز از مواردی است که باید به آنها دقت نمایید .
  اگر در سالن همایش یا سمینار از تبلیغات محیطی مانند بنر و یا استند های مختلف و یا احجام و مجسمه های تبلیغاتی استفاده نموده اید باید آنها را با نور های روشن و قوی تر از نور قالب سالن و به صورت موضعی نورپردازی نمائید تا نظر مهمان ها را به خود جلب نماید .
  در صورتی که سیستم نورپردازی سالن دارای سیستم کنترل از راه دور باشد و بتوانید خاموش و روشن کردن و یا کم و زیاد کردن شدت نور را در طول مراسم از راه دور بدون استفاده از کلید های اصلی انجام دهید بسیار مطلوب تر می باشد و کیفیت اجرای مراسم شما را بالاتر خواهد برد .