جزئیات پکیج همایش و سمینار

    پکیج هایی که معمولا در همایش ها و سمینار ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل کتاب های مرتبط  با موضوع ، خلاصه مقالات ، سی دی هایی از اطلاعات کامل مقالات و برنامه های همایش برنامه زمان بندی همایش با جزئیات ، بروشور ها و کاتالوگ های حامیان همایش با توضیحات و شرح کامل می باشند .

    همچنین کاغذ و دفترچه یاداشت و قلم نیز باید در پکیج همایش گنجانده شود تا در صورت نیاز شرکت کنندگان بتوانند مطالب مورد نیاز را یادداشت برداری کرده و هرگونه نقطه نظراتشان را کتبا به برگزار کننده انتقال دهند .

    قرار دادن هدایای تبلیغاتی در پکیج همایش یا سمینار نیز می تواند مخاطب یا مشتری را در آینده پیگیری کرده و برند یا اطلاعات مطرح شده را در ذهن مخاطبین ثبت نماید .