امور رسانه ای افتتاحیه ، همایش و سمینار

    ارتباط با رسانه های مختلف کثیر الانتشار در راستای تبلیغات و خبر رسانی های مربوط افتتاحیه ، همایش و سمینار در جهت اهداف از پیش تعیین شده افتتاحیه ، همایش یا سمینار و خبر رسانی در سایتهای خبری معروف و پر مخاطب و سایر فضاهای مرتبط مجازی از فعالیت های امور رسانه ای مربوط به اجرای افتتاحیه ، همایش و سمینار می باشد .

    هماهنگی و اجرای نشستهای خبری افتتاحیه ، همایش و سمینار و تهیه متن هایی که در خبر گذاری ها بازتاب مناسب دارند و پیگیری برای حصول نتیجه و جمع آوری گزارشات و نتایج افتتاحیه ، همایش و سمینار و ارائه به کارفرما در حیطه وظایف امور افتتاحیه ، همایش و سمینار رسانه ای می باشد.

    همچنین این مجموعه توان پوشش خبری افتتاحیه ، همایش و سمینار مورد نظر را در خبر گذاری های رسمی کشور و شبکه های مختلف صدا و سیما دارد .