امور رسانه ای افتتاحیه، همایش و سمینار

    یکی از راه های اطلاع رسانی درباره برگزاری همایش، سمینار و افتتاحیه تبلیغات در رسانه های پرمخاطب و کثیرالانتشار و همچنین سایت های خبری که در زمینه همایش و سمینار و افتتاحیه فعالیت می کنند است. ارتباط با رسانه های مختلف و کثیر الانتشار در راستای تبلیغات و خبر رسانی های مربوط به برگزاری افتتاحیه، برگزاری همایش و برگزاری سمینار در جهت اهداف از پیش تعیین شده افتتاحیه، همایش یا سمینار و خبر رسانی در سایت های خبری معروف و پر مخاطب و سایر فضاهای مرتبط مجازی از فعالیت های امور رسانه ای مربوط به اجرای افتتاحیه، همایش و سمینار است.

    امور رسانه ای همایش

    هماهنگی و اجرای نشست های خبری مربوط به افتتاحیه، همایش و سمینار، تهیه متن هایی که در خبر گزاری ها بازتاب مناسب دارند و البته پیگیری برای حصول نتیجه و جمع آوری گزارشات و نتایج افتتاحیه، همایش و سمینار و ارائه به کارفرما در حیطه وظایف امور افتتاحیه، همایش و سمینار رسانه ای است.

    همچنین این مجموعه توان پوشش خبری افتتاحیه، همایش و سمینار مورد نظر را در خبر گزاری های رسمی کشور و شبکه های مختلف صدا و سیما دارد. برای بهره مندی از خدمات امور رسانه ای با شماره 66934353 021 تماس حاصل نمایید.