طراحی و اجرای تبلیغات محیطی

     

    خلاقیت و نوآوری اصل مهم و اساسی در تبلیغات محیطی می باشد که شامل انواع بیلبورد ، بنر های مختلف ،سازه های هنری منطبق با محصول ، خدمات و هر آنچه که می خواهیم برای آن منظور افتتاحیه ، همایش و سمینار برگزار نمائیم.

    که بتوان در مکان های پر تردد و شلوغ که مخاطبین زیادی در طول روز از آنجا گذر می کنند قرار دهیم .

    تبلیغات محیطی معمولا در مقابل تیزهای تبلیغاتی از هزینه کمتری برخوردار بوده و به نسبت هزینه کرد اثر بخشی و ماندگاری بالایی در ذهن مخاطبین دارند.