طراحی و اجرای تیزر های تبلیغاتی

     

    جهت ساخت تیزرهای تبلیغاتی مناسب برای افتتاحیه ، همایش و سمینار از ایده های نو و مشاوره متخصصین این امر بهره گرفته تا بتوانید با تبلیغاتی خلاق افتتاحیه ، همایش و سمینار خود را هرچه باشکوه تر برگزار نمائید.

    برای ساخت تیزر حتما با مشاور خود در مورد بوجه لازم و لوکیشنهای مناسب و ویژگی های صحنه هایی که باید طبق مطالب مورد نظر و اهداف افتتاحیه ، همایش و سمینار باشند و مدت زمان تیزر ساخته شده ، جلسات متعدد برگزار نمائید تا خلاقانه ترین و تاثیرگذار ترین تبلیغات ممکن راجهت افتتاحیه ، همایش و سمینار خود آماده نمائید.