هماهنگی و اجرای نشت خبری

     

    برگزاری نشست های خبری بعد از مراسم افتتاحیه ، همایش و سمینار در بسط و گسترش اهداف کارفرما کمک شایانی می کنند. به طوری که در نشست های خبری کارفرما در محیطی مناسب می تواند تمام نکات و ریزه کاری های صنعت ، تجارت یا دست آورد علمی خود را برای مخاطبان خاص و عام خود تشریح نماید . همچنین سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران یا مخاطبان خاص می تواند زوایای پنهان و یا جا مانده که در افتتاحیه ، همایش و سمینار مطرح نشده را روشن نماید و برای کارفرما فرصتی به وجود آورد تا کاملا ذهن مخاطبین و مشتریان خود را پیرامون موضوع مورد نظر روشن نماید .