هماهنگی و اجرای نشت خبری

     بعد از براگزاری همایش، سمینار، افتتاحیه و اختتامیه ها معمولا نشست های خبری تشکیل و اجرا می شوند. این نشست ها در بسط و گسترش اهداف کارفرما کمک تاثیر گذار و شایانی دارند. در این نشست ها کارفرما می تواند تمام نکات و ریزه کاری هایی که در افتتاحیه، اختتامیه، همایش و سمینار راجع به امور مربوط به صنعت، تجارت یا دست آورد علمی و یا فرهنگی و هنری و … مطرح نموده را دوباره شرح دهد و یا اگر نکته ای به صورت اتفاقی از قلم افتاده است، در نشست خبری به آن اشاره نموده و آن را برای مخاطبان خاص و عام خود تشریح نماید.

    نشست خبری

    همچنین حضور خبرنگاران با نگاه دقیق و موشکافانه شان در نشست خبری بسیار مفید است چرا که معمولا درباره نکات مهم و کلیدی سوالاتی را مطرح می نمایند. سوالاتی که گاه ممکن است زوایای پنهان و یا جامانده در مراسم افتتاحیه، اختتامیه، همایش و سمینار باشند و کارفرما از این طریق می تواند به شفاف سازی آن ها بپردازد. این فرصتی استثنایی برای کارفرما خواهد بود تا کاملا ذهن مخاطبین و مشتریان خود را پیرامون موضوع مورد نظر روشن نماید .

    برای برپایی نشست خبری و تشریفات آن می توانید با شماره 66934353 021 تماس حاصل نمایید.