تندیس و لوح تقدیر افتتاحیه ، همایش و سمینار

    طراحی و ساخت انواع تندیس و لوح تقدیر برای افتتاحیه، همایش و سمینار که هماهنگ با موضوع برنامه باشد باعث پر اهمیت جلوه دادن مراسم افتتاحیه، همایش و سمینار می شود. همچنین یک تبلیغ ماندگار از افتتاحیه، همایش و سمینار مذکور است که همواره در یاد و در نزد مخاطب باقی می ماند.

    لوح تقدیر

    همچنین با توجه به این که معمولا تندیس ها و لوح تقدیر ها در جایی قرار داده می شود که در معرض دید سایرین باشند، در طول زمان نیز به نوعی تبلیغ برای برگزار کننده همایش، سمینار و افتتاحیه و نهاد و شرکت مربوطه است. چرا که معمولا تندیس ها در معرض دید افراد دیگر که با صاحب تندیس در ارتباط هستند، نیز قرار می گیرد.