هدایای تبلیغاتی افتتاحیه ، همایش و سمینار

     

    از جمله آیتمهای تبلیغاتی که معمولا در افتتاحیه ها ، همایش و سمینار از آنها استفاده می شود هدایای تبلیغاتی است . وجه تمایز و نقطه قوت این هدایا ماندگاری بیشتر آنها در نزد مخاطب می باشد . این ماندگاری بالا ایجاد برندینگ در ذهن مخاطب نموده و مدت زمان زیادی همراه مشتری می باشد.