ترجه همزمان در مراسم افتتاحیه

  در برخی از افتتاحیه ها گاه مهمانان خارجی حضور دارند. این مهمانان خواه از یک کشور و خواه از چند کشور مختلف هستند. برای این که آنان به طور کامل در جریان مراسم قرار بگیرند حضور مترجم همزمان بسیار اساسی است.

  در واقع از مهم ترین و اساسی ترین آیتم هایی که برگزار کنندگان افتتاحیه در بخشی از مراسم که سخنران و یا عده ای از مدعوین به یک یا چند زبان دیگر محاوره می کنند باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند، همین مسأله ترجمه همزمان است.

  در این نوع ترجمه، مترجم در یک زمان در مقام شنونده و در کسری از زمان در جای گوینده قرار می گیرد که این امر به تخصص و تجربه بالایی نیاز دارد.

  ترجمه همزمان

  مترجم همزمان باید به تمام واژه ها و اصطلاحات یک زبان واقف باشند تا با توجه به محدودیت های زمانی، کلامی و گاه عدم تسلط به موضوع تخصصی سخنرانی و یا مطالب ارائه شده در افتتاحیه، در اسرع وقت مفهوم و جان کلام را به شنوندگان انتقال دهد .

  لذا انتخاب افراد حرفه ای، متخصص و با تجربه که بتوانند در حداقل زمان، موضوع افتتاحیه را درک و تحلیل نموده و به زبانی دیگر به مخاطب ارائه نمایند، بدون آن که زمان کافی برای اصلاح اشتباهات داشته باشند، برای رسیدن به اهداف تعریف شده افتتاحیه مورد نظر بسیار حائز اهمیت است.

  بعد از لزوم بکارگیری نیروهای حرفه ای و توانمند در زمینه ترجمه همزمان، استفاده از دستگاه های به روز نیز اهمیت فراوانی دارد. مترجمان در کابین های مخصوص می نشینند و صدای سخنران را از طریق هدفون و یا هندزفری می شنوند و بعد با میکروفون سخنان ترجمه شده وی را به گوش شنوندگان می رسانند.

  این سیستم از سه بخش اصلی دستگاه فرستنده، دستگاه گیرنده و هدفون تشکیل شده است. سیستم ترجمه همزمان باید نویزگیر داشته باشد تا امواج دستگاه ها با یکدیگر دچار تداخل نشوند. همچنین باید دکمه کنترل صدا نیز داشته باشد تا مستمع بتواند به راحتی صدا را کم و یا زیاد نماید.

  برای استفاده از ترجمه همزمان در مراسم افتتاحیه با شماره 66934353 021 تماس بگیرید و یا روی دکمه زیر کلیک کنید.

  ژیک