دیزایین افتتاحیه

   

  طراحی و دیزایین فضای افتتاحیه از مهمترین قسمت های برنامه ریزی برای اجرای یک برنامه میباشد . زیرا مخاطبین قبل از اجرای برنامه اصلی افتتاحیه و انتقال هر گونه اطلاعات یا دانش فنی در زمینه موضوع افتتاحیه ابتدا وارد فضای سالن شده و جذب طراحی و چیدمان داخلی می شوند.

  طراحی فضای داخلی باید طوری باشد که مدعوین را علاقمند به موضوع برنامه نماید و در همان دید اول یکسری اطلاعات از سر فصل های افتتاحیه را به آنها منتقل نماید .

  همچنین دیزایین مناسب باعث می شود مخاطبین جدیت بیشتری در طول برنامه افتتاحیه به خرج داده و با تمرکز و هوشیاری بیشتر مباحث را دنبال کنند .

  از دیگر نتایج یک چیدمان حرفه ای قدرت نمایی و توانگری کارفرما در حیطه موضوع کاری خود که در راستای آن افتتاحیه برگزار می کند می باشد .

  در یک طراحی خوب برای افتتاحیه به موضوعات دیگری از جمله نورپردازی ، رنگ ،چیدمان مناسب و … که در آیتمهای مربوط به خود در سایت توضیح داده شده است .

  دیزایین فضای داخلی افتتاحیه هی معمولا توسط انواع حریرهای رنگی یا سفید و بنر های تبلیغاتی خاص آن افتتاحیه انجام شود.