سازه های پرتابل افتتاحیه

     

    برای برگزاری مراسم افتتاحیه در صورتی که نیاز به محدود کردن فضای خاصی جهت مهمانها دارید میتوان از اسپیس فریمهای گوناگون و داربستهای مخصوص استفاده نمود . این ابزارها به راحتی قابل حمل و نقل بوده و در اسرع وقت با اتصال آنها به یکدیگر فضای مناسب جهت برگزاری مراسم افتتاحیه برای شما ایجاد می کنند.

    سبک بودن این اتصالات نیز باعث می شود در هر مکانی بتوان فضایی سر بسته برای مراسم افتتاحیه آماده کرد.

    از دیگر امکانات چادرهای بزرگ بدون ستون می باشند که به راحتی بر پا شده و میتوان با آنها فضایی محصور برای افتتاحیه آماده کرد.

    ساخت استیج و سکو های تبلیغاتی در فضای داخلی مراسم افتتاحیه نیز توسط همین ابزارها انجام می گردد.