سیستم صوت افتتاحیه

   

  پل ارتباط اهداف یک افتتاحیه خوب از طریق یک صدای با کیفیت و رسا و سیستمهای صوتی با تکنولوژی پیشرفته روز ایجاد می شود لذا دقت و وسواس در انتخاب سیستم های صوتی برای سالن های برگزار کننده افتتاحیه بسیار حائز اهمیت است .

  از مواردی که می توان قبل از برگزاری سیستم های صوتی سالن افتتاحیه را با آنها ارزیابی کرد ، موارد ذیل است .

  – پخش صدا به صورت یکنواخت در تمام فضای سالن افتتاحیه

  – عدم انعکاس صدا و برگشت صوت در سالن افتتاحیه

  – هماهنگی جهت چندین سخنران به صورت همزمان و با ترتیب مشخص

  – وضوح صدا به طوری که صحبتهای سخنران در تمام نقاط سالن افتتاحیه کاملا صاف و رسا بوده و نیازی به تمرکز برای شنیدن صدا نداشته باشد .

  استفاده از سیستم های صوتی مناسب باعث ایجاد نظم و صرفه جویی در زمان و انتقال حداکثری مطالب مورد نظر به شنوندگان حاضر در افتتاحیه می گردد .