فیلم برداری و عکاسی افتتاحیه

    ثبت و ضبط لحظات از ابتدای جلسات برنامه ریزی برای اجرای افتتاحیه و تدارکات قبل از اجرا ، فعالیت های انجام شده برای برپایی و چیدمان و اجرای طراحی های انجام شده ، فیلم برداری و عکسبرداری حرفه ای از زوایای مختلف ، در زمان اجرای مراسم افتتاحیه تا پایان ، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

    عکس ها و فیلم های جمع آوری شده در تبلیغات آتی سازمان یا شرکت نقش به سزایی ایفا می کنند.

    بنابراین استفاده از یک تیم حرفه ای و با تجربه در این زمینه با تجهیزات به روز و پیشرفته کمک زیادی به نتایج مطلوب از برگزاری افتتاحیه دارد.

    با توجه به اینکه زمانی برای تکرار ثبت و ضبط لحظات ارزشمند این مراسم وجود ندارد ، لذا دقت زیادی در امر فیلمبرداری و عکسبرداری توسط کارفرما و برگزار کننده افتتاحیه باید صورت گیرد.