قاری افتتاحیه

    استفاده از قاریان قرآن معتبر و مسلط با لحن و صوت دلنشین در شروع افتتاحیه باعث ایجاد آرامش و نظم در فضای جلسه شده و سطح تمرکز حضار را در طول اجرای افتتاحیه بالا می برد.
    به جهت آنکه تاثیر قرائت را در جلسه افتتاحیه به حداکثر برسانیم لازم است بعد از انتخاب یک قاری وزین به نوع پوشش قاری حتما توجه شده و قاری می بایست حتما با لباس رسمی (کت و شلوار) و آداب مناسب وارد صحنه افتتاحیه شده و قرائت را انجام دهد.
    مسلط بودن قاری به تجوید و معانی و مفاهیم قرآنی از دیگر خصوصیاتی است که باعث می شود قرائت زیباتر انجام شده و توجه و تمرکز مدعوین را در افتتاحیه افزایش دهد.