مجری افتتاحیه

    مجری برگزاری افتتاحیه در واقع رابط و هماهنگ کننده قسمتهای مختلف اجرای برنامه و نظم دهنده جلسه و مهمتر از همه تمرکز دهنده کانون توجهات حضار به موضوعات مد نظر در افتتاحیه می باشد .
    مجری برنامه باید از قدرت کلام بالایی برخوردار باشد و صدای تاثیر گذار و پوشش ظاهری مناسب با هدف افتتاحیه داشته باشد.
    همچنین لازم است قبل از اجرا مطالعاتی در زمینه موضوعات افتتاحیه داشته باشد.
    هوشمندی و قدرت تجسم ، توان درک و تحلیل مطالب مرتبط با افتتاحیه در حال اجرا ، ایجاد تمرکز در شنونده بر روی مطالب خاص و همچنین درگیر کردن کامل ذهن مخاطب و علاقمند کردن آنها به عناوین مهم افتتاحیه از خصوصیات بارز یک مجری توانمند می باشد .
    در صورتی که بتوانید یک روز قبل از اجرای مراسم افتتاحیه با برگزارکننده افتتاحیه جلسه داشته باشید و کاملا وی را نسبت به اهداف و خواسته های مد نظر خودتان از برگزاری افتتاحیه آگاه سازید و اطلاعات کلی از منظور خود برای برگزاری افتتاحیه را به وی انتقال دهید قطعا نتایج قابل توجهی در پایان از اجرای وی به دست خواهید آورد .