نورپردازی افتتاحیه

     

    یکی از مسائل مهمی که قبل از انتخاب سالن جهت برگزاری افتتاحیه باید مورد توجه قرار گیرد نورپردازی سالن محل برگزاری افتتاحیه می باشد به طوری که تاثیر فوق العاده ای در جلوه طراحی و دیزاین داخل سالن افتتاحیه دارد.

    یک دیزاین مناسب در کنار یک نورپردازی حرفه ای سالن افتتاحیه را تبدیل به یک فضای خاص و گیرا برای حضار خواهد کرد.

    نورپردازی سالن های افتتاحیه می بایست طوری تنظیم شده باشند که کل فضا دارای نور یکسان و متعادلی باشد و تقریبا هیچ نقطه ای در سالن افتتاحیه تاریک نبوده و سایه ای در سالن ایجاد نشده باشد. همچنین در راستای هماهنگی نورپردازی و عکاسی و فیلم برداری باید از نور پردازی مستقیم در سالن افتتاحیه پرهیز نمود تا نور مستقیم در زاویه لنز دوربین ها قرار نگیرد و از کیفیت تصویر برداری مراسم افتتاحیه کاسته نشود.

    ایجاد آرامش در طول مدت  برنامه افتتاحیه از دستاورد های اصلی یک نور پردازی حرفه ای در اجرای یک افتتاحیه می باشد.