جزئیاتی در مورد پکیج افتتاحیه

    پکیج های افتتاحیه می توانند کمک شایانی قبل از اجرای مراسم به مخاطبین داشته باشند به طوری که مخاطب را با سرفصل ها و توضیحی کلی از اهداف پروژه یا رویداد علمی ، صنعتی یا تجاری افتتاحیه آشنا می کنند.

    در طول برگزاری افتتاحیه نیز دفترچه یا کاغذ یادداشت باعث می شود مهمانها مطالب لازم را ثبت و هرگونه اظهار نظر در رابطه با افتتاحیه را به کارفرما کتبا انتقال دهند .

    اهمیت هدایای تبلیغاتی افتتاحیه موجود در پکیج هم در سرفصل خود به تفصیل توضیح داده شده.

    تهیه سی دی مولتی مدیا و یا کاتالوگ که توسط برگزارکننده افتتاحیه در پکیج قرار می گیرد مخاطب یا مشتری را در آینده پیگیری کرده و مرجعی برای اطلاعات ماندگار شما نزد مخاطب افتتاحیه شما می گردد .